.frl

Doelstellingen en spelregels van het Netwerkcafé

Doelstellingen van het Netwerkcafé.

 

 1. Handen ineen voor werkzoekenden. Actieve steun en aandacht vanuit de lokale maatschappelijke organisaties: maatschappelijk statement door de gezamenlijke kerken in Buitenpost en de Stichting Sociaal Cultureel Werk Buitenpost / ‘it Koartling’.
   
 2. Het Netwerkcafé wil via de mogelijkheid tot intensief en gericht (onderling en extern) netwerken ondersteuning bieden bij het zoeken naar werk.
  Deelname aan het Netwerkcafé is voor jou (als werkzoekende) van belang en dus niet vrijblijvend.
   
 3. Door het organiseren van tweewekelijkse ontmoeting wil het Netwerkcafé de gelegenheid creëren om te netwerken en om kennis, ervaringen en ideeën uit te wisselen. Daarnaast worden door het Netwerkcafé themabijeenkomsten, supportbijeenkomsten, workshops en netwerkwandelingen georganiseerd.
  Elke activiteit biedt de gelegenheid om te netwerken.
   
 4. Het Netwerkcafé is onafhankelijk, autonoom en selfsupporting.
  • De Stichting Sociaal Cultureel Werk Buitenpost / ‘it Koartling’ faciliteert het Netwerkcafé, wat betekent dat deze organisatie het initiatief helpt realiseren, huisvesten en bekostigen.
    
 5. Het Netwerkcafé is er voor en door mensen zonder werk.
   
 6. Het aanbod aan activiteiten en de inhoud ervan wordt bepaald door de deelnemers aan het Netwerkcafé.
   
 7. Het streven is om zo veel mogelijk mensen zonder werk te bereiken: alle categorieën en iedere individu, ongeacht geslacht, leeftijd, levensovertuiging, opleiding en afkomst.
   
 8. Het Netwerkcafé wil motiveren en stimuleren: zorgen dat je – ondanks mogelijke tegenslag – gemotiveerd blijft om werk te zoeken
   
 9. Het Netwerkcafé wil ‘tools’ aanreiken: bijvoorbeeld zorgen dat je CV klopt, optimaal gebruik maken van social media, jezelf beter presenteren, versterken van het zelfvertrouwen, jezelf leren kennen, je talenten ontdekken en inzetten en verbreding van jouw horizon.
   
 10. De deelnemers aan het Netwerkcafé vormen uit hun midden een klein werkgroepje dat zorgt voor de coördinatie, inhoud (en kwaliteit) en continuïteit.
  Wanneer mensen de werkgroep verlaten gaan hun taken over op anderen.
   
   

 

Er is misschien niet voor iedereen werk, maar dat wil niet zeggen dat er voor jou geen werk is. Als jij gemotiveerd bent, weet wat je leuk vindt, en je straalt enthousiasme en energie uit: dan is er mogelijk voor jou wél werk!
 
Doe jezelf daarom niet te kort! Bezoek het Netwerkcafé en doe mee aan een van de vele activiteiten die speciaal voor jou worden georganiseerd. Zo breng je het beste in jezelf naar boven en vergroot je jouw kansen op het vinden van een baan. Je bent het waard.
 

Terug naar de startpagina.


Activiteitenkalender

Het Netwerkcafé in Buitenpost is een ontmoetingsplek ‘voor en door’ mensen zonder werk. Mensen die hun baan onlangs zijn kwijtgeraakt, al langer zonder werk zitten of misschien nog nooit een baan hebben gehad. Mensen met een WWB- of een WW-uitkering, een andere uitkering of zelfs zónder uitkering. Het Netwerkcafé wordt gesteund door de gezamenlijke kerken in Buitenpost en de Stichting Sociaal Cultureel Werk Buitenpost / ‘it Koartling’.Het Netwerkcafé Buitenpost en de website netwerkcafe.frl worden gefaciliteerd door de Stichting Sociaal Cultureel Werk Buitenpost / ‘it Koartling’.
Copyright © 2015 SSCWB / Netwerkcafé Buitenpost — Alle rechten voorbehouden.